Rendement

Minder risico betekent doorgaans minder rendement, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Het Julius Index Fund hanteert een strategie waarbij met gemiddeld 35% minder aandelenrisico een marktconform rendement wordt nagestreefd. Dit wordt mogelijk gemaakt door sectoren zoals technologie toe te voegen, die gemiddeld beter presteren dan een brede aandelenindex.

Onze cliënten realiseren zich dat het selecteren van de juiste ETF's doorgaans niet zo eenvoudig is als het lijkt. Daarom kiezen zij voor een specialist die een bewezen strategie hanteert en sinds 2014-marktconforme rendementen realiseert met een beneden gemiddeld risico. 

Recente presentaties

Wij hebben met het Julius Index Fund vorig jaar een nettorendement gerealiseerd van 18,2%. Dit is na aftrek van alle kosten. In dezelfde periode realiseerde onze benchmark, de Stoxx Europe 600, een rendement van 12,7%.

Het opmerkelijke hieraan is dat de Stoxx Europe 600 volledig uit aandelen bestaat, terwijl ons fonds slechts gemiddeld 65% aandelen in de portefeuille had. Het Julius Index Fund hanteert voor de diverse asset classes een regionale benadering waarbij aandelen en obligaties elkaar in evenwicht houden. Ons mandaat biedt ook de ruimte om een flexibele asset-mix te hanteren, wat betekent dat wij in een 'overspannen' marktsituatie de risico's kunnen verlagen en in enige mate liquiditeiten kunnen aanhouden. 

Wist u dat?

Vrijwel alle fondsmanagers en vermogensbeheerders hebben er belang bij om zoveel mogelijk te beleggen, aangezien de fees hierop zijn afgestemd. Echter, er kunnen zich situaties voordoen waarbij het verstandig is om tijdelijk iets minder te beleggen. Daarom hanteren wij een fee-structuur waarbij beleggingsdwang geen rol speelt.

Persoonlijk kennismaken